Επίσκεψη της κοινοπραξίας του έργου στον αρχαιολογικό χώρο της Κύθνου

kythnos

Η επίσκεψη των όλων μετόχων του έργου Παλίμψηστο στον υπό μελέτη αρχαιολογικό χώρο της Κύθνου,
πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2022. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε εκτενής
περιήγηση και μελέτη του αρχαιολογικού χώρου, με την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Κύρια θέματα της επίσκεψης αποτέλεσαν τόσο ο καθορισμός απαιτήσεων για την φωτογραμμετρική
αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου όσο και η εγκατάσταση εξοπλισμού για την συλλογή δεδομένων.