Συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου

meeting_athens

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2022, συνάντηση όλων των μετόχων του έργου Παλίμψηστο, με
φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”. Τα θέματα περιλάμβαναν την οργάνωση και διαχείριση του έργου, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου.