Νέα

kythnos

Η επίσκεψη των όλων μετόχων του έργου Παλίμψηστο στον υπό μελέτη αρχαιολογικό χώρο της Κύθνου,πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2022. Κατά την

meeting_athens

Συνάντηση της κοινοπραξίας του έργου

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου 2022, συνάντηση όλων των μετόχων του έργου Παλίμψηστο, μεφυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών

conference

Πραγματοποιήθηκε διοργάνωση ημερίδας με τίτλο: «Ελληνική Διατροφή: Από την παλαιοδιατροφή στοσήμερα» στις 18/1/2022. Σκοπός της ημερίδας ήταν η προβολή του έργου

logo

Το έργο Παλίμψηστο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Επικοινωνία