Οι Συνεργάτες Μας

Οι Συνεργάτες του έργου Παλίμψηστο

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας. Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Μηχανική, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές & Βιώσιμης Κινητικότητα, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγρο – βιοτεχνολογία καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Ελλάδα, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Π.ΤΗΛ. είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Από την ίδρυσή του, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Π.ΤΗΛ. έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 380 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (IST FP5 – FP6 – FP7 & H2020) και περισσότερα από 100 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από ελληνικά εθνικά Προγράμματα, καθώς και Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιστημονικό έργο του Ι.Π.ΤΗΛ. περιλαμβάνει 330 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 780 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και 100 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου έχει αναφερθεί περισσότερες από 7.500 φορές.
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ιδρύθηκε τ ο 1959 ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία. Το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) είναι ένα από τα παλαιότερα Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Στην παρούσα του μορφή διαμορφώθηκε το έτος 2013 ως ένα από τα 5 Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος. Στο συγκεκριμένο έργο για την ολοκλήρωση των στόχων θα συνεργαστούν τρία εργαστήρια διαφορετικών ινστιτούτων, Το εργαστήριο Σταθερών Ισοτόπων (Μοναδικό στη χώρα), το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης του ΙΝΝ και το εργαστήριο του Ιοντικού Επιταχυντή (Μοναδικό στη χώρα) του Ινστ. Πυρηνικής και Σωματιδιακής Φυσικής.
Η Omega Technology ιδρύθηκε το 1985 και έχει πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής στην χώρα μας έχοντας αναπτύξει επιτυχημένα και αξιόλογα έργα για τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόμες εφαρμογές και προϊόντα e – επιχειρείν, e-government, εκπαιδευτικού λογισμικού, γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων, διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, πολυμέσων εικονικής και επαυξημένης πραγματ ικότητας (VR,AR). Στην εταιρεία με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Πάτρα και τα Ιωάννινα απασχολείται εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες οργάνωσης, εγκατάστασης και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού. Εχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 150 σημαντικά έργα πληροφορικής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα της χώρας μας και διαθέτει παραπάνω από 800 ενεργούς πελάτες. Έχει αναπτυχθεί και διατηρεί στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, με ερευνητικά Ινστιτούτα, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια, Αναπτυξιακούς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, κλαδικούς φορείς, επιχειρήσεις πληροφορικής, συμβούλους επιχειρήσεων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και με πλήθος φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από την συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα και την συνεργασία της με εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας μας και του εξωτερικού αποκτά τεχνογνωσία, αναπτύσσει νέες και καινοτομικές τεχνολογίες που ενσωματώνει στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ISO 14001.
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 με το Π.Δ. 83/1984, που τροποποιήθηκε το 1985 με το Π.Δ. 302/1985 και το Π.Δ. 107/86. Έδρα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ορίστηκε ο Βόλος. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα. Στα 31 χρόνια λειτουργίας του κατέλαβε μια σημαντική θέση στον ελληνικό και διεθνή χάρτη της επιστημονικής έρευνας. Ο Τομέας Αρχαιολογίας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων αρχαιολογίας και ιστορίας της τέχνης που εκτείνονται χρονολογικά από την παλαιολιθική εποχή έως τους μεταβυζαντινούς αιώνες. Στην κατάρτιση του προγράμματος σπουδών αρχαιολογίας δίνεται επιπλέον έμφαση στη χρήση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση, μελέτη και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου. Οι πτυχιούχοι με αρχαιολογική ειδίκευση έχουν την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση ώστε να μπορούν να προσληφθούν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, να συμμετάσχουν σε ανασκαφές και να στελεχώσουν Μουσεία, δημόσια ή ιδιωτικά. Επίσης μπορούν να εργαστούν σε Προγράμματα Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εργαστήρια και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σε Ερευνητικά Προγράμματα καθώς και σε πολιτιστικούς και εκδοτικούς οργανισμούς.
microtexniki
Η εταιρεία Μικροτεχνική δραστηριοποιείται σε χώρους Πανεπιστημιακών εργαστηρίων, Ερευνητικών Κέντρων και ιδιωτικών εργαστηρίων ως επίσης και στη βιομηχανία. Έχει έδρα την Αθήνα και απασχολεί εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, κατασκευής, επιδιόρθωσης, συντήρησης και εγκατάστασης εξοπλισμού. Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 100 σημαντικά έργα στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα της χώρας μας. Έχει αναπτυχθεί και διατηρείται επίσης στενή συνεργασία με τα μεγαλύτερα Ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και με ερευνητικά Ινστιτούτα. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν: Ηλεκτρονικά, Σχεδίαση αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών, ανάπτυξη εφαρμογών μετρήσεων και ελέγχου, με κατασκευή κατάλληλων συστημάτων επικοινωνίας (interface) και σύνταξη του κατάλληλου λογισμικού, Ηλεκτρονική μετρολογία, (χρήση transducers, προετοιμασία σήματος (signal conditioning), μετατροπή ( A/DD/A ), μεταφορά και συλλογή). Συστήματα ελέγχου κινητήρων χαμηλής ισχύος (step/servo) ανοικτού και κλειστού βρόγχου (PID), Σχεδίαση τυπωμένων κυκλωμάτων, Επισκευές – συντήρηση πολύπλοκων συστημάτων. Μηχανολογικά, Σχεδίαση μηχανισμών ελέγχου θέσης – ταχύτητας, μικρομηχανισμών, ρομποτικών συστημάτων, Επίβλεψη μηχανουργικών εργασιών.
logo

Το έργο Παλίμψηστο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ» 
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2021 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2023.

Επικοινωνία